Samtal och föräldrastöd

Samtal och föräldrastöd

Har ditt barn slutat göra saker som han eller hon tidigare tyckt om att göra, blir ditt barn lättare arg eller har ditt barn svårt att sova? Klagar ditt barn ofta på kroppsliga symtom som ont i magen? Vill ditt barn inte gå till skolan? Blir ditt barn väldigt rädd när det kommer i kontakt med en speciell sak? Har ditt barn börjat tvätta sig på ett överdriviet sätt? Symtom hos barn som mår dåligt kan ta sig uttryck på olika sätt. Vid tidiga insatser är möjligheten att undvika allvarligare tillstånd större. Ju yngre ditt barn är destu mer betoning ligger på arbetet med er föräldrar och den miljön ert barn vistas i. Genom ökad förståelse för ditt barns beteende, i kombination med handgripliga verktyg i mötet, ökar möjligheten till att hjälpa ditt barn. 

Jag träffar ofta föräldrar som har barn med olika neuropsykiatriska svårigheter. Att vara förälder är alltid en utmaning, men att vara förälder till ett icke-typiskt utvecklat barn innebär ofta att man blir utmanad på ett annat sätt än med ett mer typiskt utvecklat barn. Dagliga konflikter och bristande förståelse från omgivningen kan få en som förälder att känna sig otillräcklig och ifrågasatt. Ofta handlar psykologens arbete om att bekräfta att föräldrar redan gör och tänker rätt, men ibland har man också som förälder kört fast och behöver vägledning i ny riktning.