Samtal och föräldrastöd

Samtal och föräldrastöd

Har ditt barn svårt med att koncentrera sig, sitta still eller hejda impulser? Hamnar ditt barn ofta i konflikt med andra barn? Har ditt barn svårt att utrycka sig och beskriva hur hen mår? Har ditt barn slutat göra saker som han eller hon tidigare tyckt om att göra, blir ditt barn lättare arg eller har ditt barn svårt att sova? Klagar ditt barn ofta på kroppsliga symtom som ont i magen eller huvudvärk? Vill ditt barn inte gå till skolan? Blir ditt barn väldigt rädd när det kommer i kontakt med en speciell sak? 

Symtom hos barn som mår dåligt eller har neuropsykiatriska personlighetsdrag kan ta sig uttryck på olika sätt.  Ju yngre ditt barn är desto mer betoning ligger på arbetet med er föräldrar och den miljö ert barn vistas i. Genom ökad förståelse för ditt barns beteende, i kombination med handgripliga verktyg i mötet, ökar möjligheten till att hjälpa ditt barn. 

Vi träffar ofta föräldrar som har barn med olika svårigheter. Att vara förälder är alltid en utmaning, men att vara förälder till ett  barn med neuropsykiatriska svårigheter innebär ofta att man blir utmanad på ett annat sätt än med ett mer typiskt utvecklat barn. Dagliga konflikter och bristande förståelse från omgivningen kan få en som förälder att känna sig otillräcklig och ifrågasatt. Ofta handlar psykologens arbete om att bekräfta att föräldrar redan gör och tänker rätt, men ibland har man också som förälder kört fast och behöver vägledning i ny riktning.  Vi erbjuder samtal och föräldrastöd när ditt barn uppvisar symtom som vid tex ångest och  depression samt vid neuropsykiatriska funktionsnedstättningar som autism och ADHD.