Om oss


 

Rehn Psykologi

Bakgrund
Rehn Psykologi grundades 2017 och är ett privat psykologbedrivet bolag med tre mottagningar; i Varberg, Malmö och Växjö. Vi genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Vi består av flera erfarna medarbetare, både psykologer och barnpsykiatriker, som tillsammans skräddasyr våra tjänster efter patientens/klientens behov. Vi arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder och erbjuder psykologtjänster av hög kvalitet till företag, privatpersoner och offentlig sektor.  Rehn psykologi är godkänd leverantör för Region Halland (specialistvård och primärvård), Region Dalarna (specialistvård för barn och ungdomar) och Varberg kommun.

Genom regionfinansierad vård erbjuder vi neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning för barn och unga bosatta i Sverige.

Våra medarbetare

Malin Rehn
Grundare till Rehn Psykologi och VD. Legitimerad psykolog sedan 2006 med lång erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrin (BUP), primärvården och privata vården.  Malin har mångårig erfarenhet av att jobba med neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling och föräldrastöd.  Arbetar även med elevhälsoarbete och psykologutredningar i skolan (IF). 

Malin Rehn
Malin Rehn

Justina Wojtyla
Legitimerad psykolog med flera års erfarenhet från arbete inom ungdomsvård och specialistpsykiatri där hon arbetat med neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling, krishantering och utredning vid könsdysfori inför könsbekräftande behandling. 

Justina Wojtyla
Justina Wojtyla

Kristina Börtz
Legitimerad psykolog med mångårig och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar med barn och ungdomar. Kristina har även utrett ungdomar med socialt belastande situationer inom SiS regim och har också en fot förankrad inom det forensiska området där hon arbetar med rättspsykiatriska utredningar. Kristina är STP-psykolog (specialistpsykolog under utbildning inom neuropsykologi och forensisk psykologi).

Kristina Börtz
Kristina Börtz

Gustav Carlehed
Legitimerad psykolog med erfarenhet från arbete inom primärvård och skola. Gustav arbetar idag främst med psykologisk behandling av vuxna. Är även under utbildning till Certifierad MCT-terapeut -  en tvåårig utbildning i Metakognitiv terapi. 

Gustav  Carlehed
Gustav Carlehed


Andrea Büki
Legitimerad läkare och specialist inom området barn- och ungdomspsykiatri. Andrea har lång erfarenhet av utredning och medicinsk behandling av neuropsykiatriska tillstånd.

Andrea Büki
Andrea Büki

Ewa Tanc
Legitimerad läkare och specialist inom området barn- och ungdomspsykiatri. Ewa har lång erfarenhet av att möta barn, ungdomar och föräldrar inom psykiatrisk vård, utredningar och medicinsk behandling.