Om oss - Psykologer och läkare


 

Rehn Psykologi

Bakgrund
Rehn Psykologi grundades 2017 och är ett privat psykologdrivet bolag med två mottagningar; i Varberg och Växjö. Vi genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Vi består av flera erfarna medarbetare, både psykologer och läkare/barnpsykiatriker, som tillsammans skräddasyr våra tjänster efter patientens/klientens behov. Vi arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder och erbjuder psykologtjänster av hög kvalitet till företag, privatpersoner och offentlig sektor.  Rehn psykologi är godkänd leverantör för Halland region (specialist- och primärvård) och Varberg kommun (grundskolan). 
 

Några av våra medarbetare

Malin Rehn
Grundare till Rehn Psykologi och VD. Legitimerad psykolog sedan 2006 med lång erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrin (BUP), primärvården och privata vården.  Har mångårig erfarenhet av att jobba med neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling och föräldrastöd.  Arbetar även med elevhälsoarbete och psykologutredningar i skolan.  Direktnummer: 010-42 49 312 

Malin Rehn
Malin Rehn

Justina Berglind
Legitimerad psykolog med flera års erfarenhet från arbete inom ungdomsvård och specialistpsykiatri där hon arbetat med neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling, krishantering och utredning vid könsdysfori inför könsbekräftande behandling. Driver, tillsammans med Malin Rehn, Curant Psykologi som är en direkt underleverantör till Rehn Psykologi. Direktnummer: 010- 42 49 314

Justina Berglind
Justina Berglind

Martina Roberg
Legitimerad psykolog med flera års erfarenhet från arbete inom specialistpsykiatrin för barn och ungdomar där hon arbetat med framförallt neuropsykiatriska utredningar. Är sedan januari 2023 anställd hos Rehn Psykologi. 
 

Gustav Carlehed
Legitimerad psykolog med erfarenhet från arbete inom primärvård och skola. Gustav arbetar idag främst med psykologisk behandling av vuxna. Är även under utbildning till Certifierad MCT-terapeut -  en tvåårig utbildning i Metakognitiv terapi. 

Gustav  Carlehed
Gustav Carlehed


Andrea Büki
Legitimerad läkare och specialist inom området barn- och ungdomspsykiatri. Andrea har lång erfarenhet av utredning och medicinsk behandling av neuropsykiatriska tillstånd.

Andrea Büki
Andrea Büki

Ewa Tanc
Legitimerad läkare och specialist inom området barn- och ungdomspsykiatri. Ewa har lång erfarenhet av att möta barn, ungdomar och föräldrar inom psykiatrisk vård, utredningar och medicinsk behandling.