Varmt välkommen till Rehn Psykologi!
Vi är ett privat företag som kan erbjuda utredning för barn och ungdomar där misstanke om exempelvis ADHD och autism föreligger. Vår vision är att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag och ökad livskvalité.

Vi finns lokaliserade i Växjö och Varberg, men träffar patienter från hela Sverige. Många av de barn och ungdomar som vi träffar kommer via remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen. 

Neuropsykiatrisk utredning

Har ditt barn svårt att koncentrera sig eller sitta still? Har ditt barn svårt i kommunikation eller i kamratrelationer? Har ditt barn svårigheter i skolan? Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Vanliga frågeställningar är ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Utredningarna utförs i team med psykolog och läkare som är specialiserade inom området. Vi finns i Varberg och Växjö, men träffar även många barn från tex Kalmar, Blekinge och VGR.

Samtal och föräldrastöd

Vi erbjuder i mån av tid även samtal med föräldrar till barn med olika neuropsykiatriska svårigheter som önskar professionellt stöd av legitimerad psykolog.