Föräldrastöd, utredning
& handledning

Malin Rehn, leg psykolog
 

Föräldrastöd

Information till föräldrar med barn med olika svårigheter som önskar professionellt stöd av psykolog.

Utredning

Information för dig som är i behov av psykologutredning vid exempelvis frågeställning AHDH, autismspektrum eller begåvning.

Handledning & Utbildning

Information för dig som önskar få handledning av personalgrupper inom olika verksamheter som möter barn, ungdomar eller föräldrar.