Varmt välkommen till Rehn Psykologi!
Vi är ett privat företag som genom det fria vårdvalet kan erbjuda regionfinanserade utredningar för barn och unga i hela Sverige. Vår vision är att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag och ökad livskvalité. 

Neuropsykiatrisk utredning

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Vanliga frågeställningar är ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Utredningarna utförs i team med psykolog och läkare som är specialiserade inom området.

Samtal och föräldrastöd

Vi erbjuder samtal med föräldrar till barn med olika svårigheter som önskar professionellt stöd av psykolog.