Varmt välkommen till Rehn Psykologi!
Vi är ett privat företag som genom det fria vårdvalet kan erbjuda regionfinanserad utredning för barn och ungdomar skrivna i Sverige där misstanke om exempelvis ADHD och autism föreligger. Vår vision är att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag och ökad livskvalité.

Vi finns lokaliserade i Växjö, Varberg och Malmö, men träffar patienter från hela Sverige inklusive exempelvis Göteborg med kranskommuner och Kalmar. 

Neuropsykiatrisk utredning

Har ditt barn svårt att koncentrera sig eller sitta still? Har ditt barn svårt i kommunikation eller i kamratrelationer? Har ditt barn svårigheter i skolan? Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Vanliga frågeställningar är ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Utredningarna utförs i team med psykolog och läkare som är specialiserade inom området.

Samtal och föräldrastöd

Vi erbjuder samtal med föräldrar till barn med olika svårigheter som önskar professionellt stöd av psykolog.