Varmt välkommen till Rehn Psykologi!
Vi är ett privat företag som genom det fria vårdvalet kan erbjuda regionfinanserad utredning för barn och ungdomar skrivna i Sverige där misstanke om exempelvis ADHD och autism föreligger. Vår vision är att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag och ökad livskvalité.

Vi finns lokaliserade i Växjö och Varberg, men träffar patienter från hela Sverige. Många av de barn och ungdomar som vi träffar kommer via remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen i Kalmar, Blekinge och Kronoberg region. 

Neuropsykiatrisk utredning

Har ditt barn svårt att koncentrera sig eller sitta still? Har ditt barn svårt i kommunikation eller i kamratrelationer? Har ditt barn svårigheter i skolan? Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Vanliga frågeställningar är ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Utredningarna utförs i team med psykolog och läkare som är specialiserade inom området. Vi finns i Varberg och Växjö, men träffar även många barn från tex Kalmar, Blekinge och VGR.

Samtal och föräldrastöd

Vi erbjuder i mån av tid även samtal med föräldrar till barn med olika neuropsykiatriska svårigheter som önskar professionellt stöd av legitimerad psykolog.