Neuropsykiatrisk utredning

MÖJLIGHET ATT GÖRA NEUROPSYKIATRISK UTREDNING HOS REHN PSYKOLOGI

Från och med 1a september 2021 kan barn och ungdomar från hela landet komma till våra mottagningar i Varberg och Malmö via remiss för regionfinansierad utredning. Observera att hemlandstingets remissregler gäller. 

Om du bor i Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Värmland kan du söka själv via egen vårdbegäran. Barnet måste dock stå i kö för utredning hos BUP eller habiliteringen. I övriga regioner krävs oftast remiss från läkare inom specialistvården (BUP eller habiliteringen).

Om ditt hemlandsting har vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar får du ersättning för behövliga utlägg för resa och boende. Hör med ditt hemlandsting (1177.se) vad som gäller för just dig.

Ladda ner pdf ”Egen vårdbegäran” nedan, fyll i och skicka in så återkommer vi till dig efter bedömning av inkomna handlingar.

- Egen vårdbegäran för barn och ungdomar

HUR GÅR EN UTREDNING TILL?

I en neuropsykiatrisk bedömning ingår alltid följande moment:

- Fördjupad intervju med vårdnadshavare
- Begåvningsbedömning
- Neuropsykologisk testning som skräddasys beroende på frågeställning
- Skattningsformulär
- Inhämtning av information från förskola eller skola
- Läkarbedömning genomförd av barnpsykiater
- Muntlig återgivning av utredningsresultat, bedömning och rekommendationer
- Återkoppling till förskola eller skola tillsammans med vårdnadshavare
- Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningens resultat, eventuella diagnoser och rekommendationer

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar. Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid föräldraintervjun. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande. Från första besök till klar utredning tar processen vanligtvis 6 veckor.