Neuropsykiatrisk utredning

MÖJLIGHET ATT GÖRA NEUROPSYKIATRISK UTREDNING HOS REHN PSYKOLOGI

Information till privatpersoner:
Rehn Psykologi kan genom Riksavtal och Fritt vårdval ta emot barn och ungdomar som står i kö för neuropsykiatrisk utredning hos BUP eller Habiliteringen. Frågeställning är ofta ADHD, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet. Vi måste få en remiss (meddelande med beställning av en tjänst) från BUP eller habiliteringen för att kunna ta emot inom ramen för landstingsavtal. Patienter skrivna i Kronoberg kontaktar Vårdlots på telefonnummer 0470-587070 och patienter i VGR ringer till "En väg in" på telefonnummer 020-445555 . Välj alternativ 2 (fritt vårdval) för att begära betalningsunderlag till Rehn psykologi genom att åberopa Riksavtal med Dalarna.  Väntetider enligt riksavtal är max 4 veckor.

I Sverige gäller vårdgaranti som bestämmer när du ska få kontakt och behandling av vården. Om du inte erbjuds vård inom vårdgarantins gränser (oftast 30 dagar) kan du kontakta din regions vårdgarantikansli där du kan få hjälp att hitta en annan mottagning med kortare väntetider.  
 
Vi kan tyvärr inte ta emot egenremisser inom ramen för landstingsavtal. Vi tar enbart emot egenremisser för patienter som söker privat, dvs bekostar utredningen själva. Just nu har vi dock ingen möjlighet att ta emot några privatbetalande patienter på grund av fullbokade kalendrar. 

Information till vårdgivare:
Vårdgivare hos specialistvården (BUP och habiliteringen) har möjlighet att remittera barn och ungdomar för neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning till Rehn Psykologi enligt Riksavtalet och fritt vårdval. Vissa regioner har remisskrav och då ställs särskilda krav på remissen. Vi har mottagning i  Växjö och Varberg och tar emot patienter från alla delar av landet, dock krävs att personen är skriven i Sverige. 

Välkommen med frågor till: rehnpsykologi@gmail.com

Remiss och betalningsunderlag skickas till:
ADRESS: Rehn Psykologi AB, Norrgatan 16 Varberg
 
Ladda ner pdf ”Remiss” nedan, fyll i och skicka in så återkommer vi till dig efter bedömning av inkomna handlingar.

- Remiss för barn och ungdomar

HUR GÅR EN UTREDNING TILL?

I en neuropsykiatrisk bedömning ingår alltid följande moment:

- Fördjupad intervju med vårdnadshavare
- Begåvningsbedömning
- Neuropsykologisk testning som skräddasys beroende på frågeställning
- Skattningsformulär
- Inhämtning av information från förskola eller skola
- Läkarbedömning genomförd av barnpsykiater
- Muntlig återgivning av utredningsresultat, bedömning och rekommendationer
- Återkoppling till förskola eller skola tillsammans med vårdnadshavare
- Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningens resultat, eventuella diagnoser och rekommendationer

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar. Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid föräldraintervjun. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande. Från första besök till klar utredning tar processen vanligtvis 6 veckor.

Här kan ni läsa mer om neuropsykiatriska diagnoser:
Riksförbundet Attention