Information om

Mig

Jag som har grundat Rehn Psykologi är legitimerad psykolog och utbildad vid Umeå Universitet med examen från 2005. Jag har en grundutbildning inom både kognitiv beteende terapi (KBT) och psykodynamisk inriktning. Jag har arbetat många år inom specialistpsykiatrin för barn och ungdomar, både inom den privata och offentliga sektorn, och har omfattande erfarenhet av föräldrastöd, neuropsykiatriska utredningar och konsultativt arbete mot BVC och MVC. Jag har även arbetat som skolpsykolog inom förskola och grundskola och har således även erfarenhet av elevhälsoarbete och psykologutredningar i skolan. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.
 

Rehn Psykologi

Rehn Psykologi har funnits sedan hösten 2017. I juni 2018 flyttade företaget in i fina lokaler i centrala Varberg. Rehn Psykologi är ett litet företag som alltid skräddasyr sina tjänster efter patientens/klientens behov och arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder. Rehn Psykologi har bl.a. avtal med Region Halland Vårdcentraler, Varberg barn och ungdomspsykiatri, Läjeskliniken och Bräcke diakoni. Rehn psykologi samarbetar med erfaren barnpsykiater vid behov.

Vad är en psykolog?

Yrkestiteln Legitimerad psykolog är skyddad och får endast användas av den som har psykologlegitimation. För att arbeta som legitimerad psykolog i Sverige behöver man först gå en femårig universitetsutbildning på Psykologprogrammet. Efter psykologexamen genomförs ett års praktisk tjänstgöring (PTP) som vid godkänt utförande resulterar i en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Psykologlegitimationen innebär att man lyder under Patientsäkerhetslagen och är under statlig tillsyn. En legitimerad psykolog är skyldig att utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, föra patientjournal och att rapportera om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Som psykolog har man tystnadsplikt vilket betyder att personliga uppgifter om dig som patient/klient skyddas av sekretess och som regel bara får lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande.

Malin Rehn, leg psykolog
Malin Rehn, leg psykolog

GDPR

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. 

Om du har några frågor kring hur Rehn Psykologi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Malin Rehn, dataskyddsombud.
Telefon: 072-387 26 59

Priser och villkor

Besök
1200 kr för 50 minuter

Utredning
Offert ges efter samtal om upplägg

Handledning och konsultation
Offert ges efter samtal om upplägg

Utbildning
Offert ges efter samtal om upplägg

Återbud/uteblivande besök
Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket. Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.