Handledning & Utbildning

Handledning/konsultation

Handledning/konsultation är en process som syftar till att stötta och utveckla individer eller grupper i deras arbete. Ibland kan man i sin yrkesroll stöta på problem som gör att man fastnar och inte kommer vidare. Sådana situationer kan påverka både personal, verksamhet och tredje part negativt. Genom handledning/konsultation kan personalens kunskap kompletteras med psykologens kunskap. Handledningen/konsultationen blir på så sätt både en hjälp i konkreta situationer och en form av fortbildning.

Jag erbjuder handledning och konsultation i grupp eller individuellt. Jag vänder mig främst till personer med olika yrkesutbildning som arbetar inom människovårdande yrken med barn och ungdomar, såsom i förskola och skola, på barn- och ungdomsinstitutioner (HVB-hem) samt inom barn- och mödrahälsovården.

I skolan handlar det ofta om hur man som pedagog har elever som påverkar gruppen negativt genom att exempelvis inte följa lärarens anvisningar eller ha ett utagerande beteende. Detta kan skapa en osäkerhet, ilska och/eller hopplöshet hos personalen. I handledning med psykolog kan man få hjälp att förstå barnets beteende och hitta nya sätt att bemöta barn och ungdomar med problemskapande beteenden. I mitt arbete utgår jag från ett lågaffektivt förhållningssätt där fokus ligger på anpassningar för barnet/ungdomen samt känslosmitta mellan individer.   

Inom MVC och BVC kan exempel på områden som lyfts under en hanledning vara frågor rörande gravida eller nyblivna föräldrar med depressiva symtom och/eller svårigheter att knyta an till sitt barn. Detta väcker ofta starka känslor hos personal och då är det bra att kunna reflektera över detta tillsammans med psykolog. Att identifiera gravida kvinnor med depressiva symtom kan också vara avgörande för att minska risken för post-partum depression hos mödrar. Andra områden som ofta lyfts av personal inom MVC och BVC är frågor om sömn, mat, gränssättning, enures, enkopres, selektiv mutism och avvikande utveckling. 

Utbildning

Jag kan erbjuda både föreläsningar och fortbildning för personal inom olika verksamheter. Man kan vända sig till mig för att få skräddarsydda utbildningar efter behov. Exempel på föreläsningar och fortbildning jag har hållit är "Tidiga symtom på autism" och  "Psykologi för klassrummet".